Category: Administracija

Pretražiti sadržaj stored procedura

Ponekad je potrebno naći pojam koji se spominje u nekoj od stored procedura, a ne znamo u kojoj. Ova dvije skripte mogu pomoći u tome: SELECT ROUTINE_TYPE, ROUTINE_NAME, ROUTINE_DEFINITION, * FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES WHERE ROUTINE_DEFINITION...

Pronaći kolonu po nazivu u tabelama

Često je potrebno pronaći određenu kolonu po nazivu, a da ne znamo u kojoj tabeli ili tabelama se nalazi.Za to možete iskoristiti jednu od ove dvije skripte: SELECT c.name AS ColName, t.name AS TableName...

Backup restore progres

Vrlo često vam može zatrebati podatak o tome koliko je backup ili restore procedure završeno ili koliko je još ostalo da se završi. Kad backup/restore pokrenete kroz GUI, imaćete progres u procentima na ekranu....

Database backup

Postoje dvije osnovne komande za kreiranje kopije SQL Server baze. To su: BACKUP DATABASE BACKUP LOG Ove komande imaju mnoštvo opcija koje vam pomažu da kreirate full, differential, file, transaction log backups, itd…   BACKUP...