Category: Backup i Recovery

Backup restore progres

Vrlo često vam može zatrebati podatak o tome koliko je backup ili restore procedure završeno ili koliko je još ostalo da se završi. Kad backup/restore pokrenete kroz GUI, imaćete progres u procentima na ekranu....

Database backup

Postoje dvije osnovne komande za kreiranje kopije SQL Server baze. To su: BACKUP DATABASE BACKUP LOG Ove komande imaju mnoštvo opcija koje vam pomažu da kreirate full, differential, file, transaction log backups, itd…   BACKUP...